کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی فاطمه ولی محمدی   

سوابق شغلی
  دبیرپایه ابتدایی
شرکت/سازمان: موسسه منشور ادیبان وموسسه مدرسان اندیشه سبز
از تاریخ: مهر 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران میدان انقلاب
توضیحات: دراین موسسه به عنوان دبیر موظف دانش آموزترغیب به درس باروش بازی وتشویق از خود دانش آموز کمک به یادگیری هرچه بهتر کنم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 تير 1393 لیسانس فارغ التحصیل آزاد 16/67 شهرری ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری