کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ندا بنفشه کهنه شهری   

سوابق شغلی
  کارشناس آموزش ومدرس
شرکت/سازمان: جامعه گیاه درمانی استان تهران
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: دي 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: بنده در دوره های اموزشی نحوه ساخت وتجویز داروهای گیاهی تدریس نمود ه ام .
  کارشناس آموزش
شرکت/سازمان: جامعه گیاه درمانی
از تاریخ: مهر 1387     تا تاریخ: دي 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 دانشجو فوق لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش گیاهان دارویی آزاد اسلامی 17 کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری