کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی زهرا رزمی   

سوابق شغلی
  تدریس
شرکت/سازمان: دانشگاه شیراز-دانشکده کشاورزی
از تاریخ: مهر 1386     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: شیراز
توضیحات: سه ترم درسی دروس آبیاری عمومی-مساحی و نقشه برداری مقدماتی تدریس می کردم.
  کارشناس پروژه
شرکت/سازمان: سازمان هواشناسی کشور
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: مهر 1385
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: این پرژوه در زمینه تخمین بادهای استان تهران در سازمان هواشناسی بود از طرف دانشگاه تهران در دوره کارشناسی معرفی شدم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 دانشجو فوق لیسانس مهندسی کشاورزی -آبیاری و زهکشی شیراز شیراز ایران
مهر 1383 تير 1385 لیسانس مهندسی کشاورزی-آبیاری تهران 5/15 تهران ایران
مهر 1380 تير 1382 فوق دیپلم تکنولوژی آبیاری بیرجند 56/15 بیرجند ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری