کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی علی لطیفی   

سوابق شغلی
  مدیر مالی
شرکت/سازمان: مجتمع فرهنگی شهید درخشان
از تاریخ: خرداد 1396     تا تاریخ: دي 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

  حسابرس ارشد
شرکت/سازمان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
از تاریخ: تير 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
دي 1393 شهريور 1396 فوق لیسانس رشته حسابداری آزد شهر قدس 17.00 شهریار ایران
مهر 1391 تير 1393 لیسانس رشته حسابداری آزد شهر قدس 17.72 شهریار ایران
مهر 1389 تير 1391 فوق دیپلم رشته حسابداری آزاد شهریار 18 شهریار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری