کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سکینه باقری   

سوابق شغلی
  کارشناس شناسایی باغات
شرکت/سازمان: سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران
از تاریخ: خرداد 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مدرس
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: یاسوج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 بهمن 1395 دکترا کشاورزی- باغبانی فردوسی مشهد ایران
مهر 1387 اسفند 1389 فوق لیسانس کشاورزی زنجان ایران
مهر 1383 تير 1385 لیسانس کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان ایران
مهر 1380 بهمن 1382 فوق دیپلم کشاورزی شهید باهنر کرمان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری