کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی میثم شمیرانی تهرانی   

سوابق شغلی
  ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ
شرکت/سازمان: ﺯﺭﺑﻴﻦ ﺗﻬﺮاﻥ
از تاریخ: مهر 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: ﺗﻬﺮاﻥ

  کارشناس فضای سبز
شرکت/سازمان: کاج بانان سبز
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: شهريور 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس فضای سبز
شرکت/سازمان: کاج بانان سبز
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: فروردين 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس فضای سبز
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی سبز گستر نیلوفرانه
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  مسئول دفتر مدیر عامل
شرکت/سازمان: شرکت بین المللی حمل و نقل آبادان
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: آذر 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارآموز فضای سبز
شرکت/سازمان: شهرداری تهران منطقه 8
از تاریخ: تير 1381     تا تاریخ: شهريور 1381
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: گذراندن 3 ماه دوره کار آموزی به عنوان واحد دانشگاهی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1380 تير 1384 لیسانس مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات آزاد اردستان 14.66 اردستان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری