کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی محسن حسین پور   

سوابق شغلی
  عضو
شرکت/سازمان: انجمن روابط عمومی ایران
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: ارديبهشت 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدرس
شرکت/سازمان: جهاد دانشگاهی
از تاریخ: مهر 1382     تا تاریخ: اسفند 1382
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: رشته کامپیوتر
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1378 خرداد 1383 لیسانس مهندسی کامپیوتر / سخت افزار آزاد 12.18 تبریز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
محسن حسین پور به زبان کردی نیز بعنوان زبان مادری  مسلط میباشد.