کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی nima farbod   

سوابق شغلی
  مدیرعامل
شرکت/سازمان: شرکت سبزآفرینان جوان
از تاریخ: آبان 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اهواز
توضیحات: شرکت در مناقصات شرکتها
  رئیس هیات مدیره
شرکت/سازمان: جاویدکار مسجدسلیمان
از تاریخ: ارديبهشت 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: استان خوزستان
توضیحات: پروژه های مختلف خدماتی شرکت گاز استان خوزستان
  کارشناس کشاورزی
شرکت/سازمان: کشت و صنعت نیشکر کارون
از تاریخ: تير 1381     تا تاریخ: مرداد 1384
کشور: ایران  شهر: شوشتر

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 دانشجو دکترا فیزیولوژی گیاهان زراعی آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز ایران
مهر 1380 تير 1383 فوق لیسانس زراعت شهید چمران - مجتمع عالی کشاورزی رامین 15.43 اهواز ایران
مهر 1373 تير 1377 لیسانس زراعت و اصلاح نباتات شهید چمران اهواز 15.47 اهواز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

- عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

- عضو انجمن علفهای هرز ایران

- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

- مولف کتاب 1100 نکته زراعت

- ارائه مقاله در کنگره ها و همایشهای داخلی

- مدیر وبلاگ کارشناسی ارشد زراعت به آدرس:WWW.AGRONOMY1.BLOGFA.COM