کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی علی ابوالخانی   

سوابق شغلی
  کارمند اداری
شرکت/سازمان: گمرک اذربایجان شرقی
از تاریخ: خرداد 1394     تا تاریخ: ارديبهشت 1395
کشور: ایران  شهر: هادیشهر
توضیحات: سایر فعالیت ها:فعالیت در زمینه ترخیص کالا.پیشکاری و مدیر داخلی و منشی گری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1391 آذر 1394 فوق لیسانس جغرافیای سیاسی خوارزمی تهران ۱۷/۸۰ تهران ایران
شهريور 1387 شهريور 1391 لیسانس جغرافیای سیاسی دانشگاه امام حسین ۱۶/۷۵ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری