کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی abbas imani   

سوابق شغلی
  مدیر مالی ورئیس حسابداری
شرکت/سازمان: شرکت پگاه تهران (سهامی خاص )
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: ازسال 82 تا 84به عنوان مدیر مالی پگاه زنجان وبعد از آن تاکنون بعنوان رئیس حسابداری پگاه تهران.
  حسابرس ارشد
شرکت/سازمان: سازمان حسابرسی بخش خصوصی
از تاریخ: آذر 1376     تا تاریخ: مرداد 1379
کشور: ایران  شهر: تهران

  حسابدار (افسر وظیفه )
شرکت/سازمان: ناجا
از تاریخ: آذر 1374     تا تاریخ: آذر 1376
کشور: ایران  شهر: خراسان جنوبی ودامغان

  حسابرس ارشد
شرکت/سازمان: سازمان حسابرسی
از تاریخ: مهر 1372     تا تاریخ: آذر 1374
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در تاریخ 74/04/31مدرک حسابرسی ارشد از سازمان حسابرسی اخذ نمودم
  کارمند مالی
شرکت/سازمان: بنیاد جانبازان
از تاریخ: مهر 1370     تا تاریخ: شهريور 1372
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1370 تير 1374 لیسانس لیسانس حسابداری مالی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرمز 13.63 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

بسمه تعالی

 

لیست سوابق کاری

 

تاریخ شروع                  تاریخ خاتمه       سنوات       محل خدمت                             عنوان شغلی

                                                                                                                       سال 1371                     1372             1            بنیادجانبازان                            کارمندحسابداری

 

سال 1373                     1374             2             حسابرسی                               حسابرس

 

سال 1375                     1376             2             خدمت سربازی                         مسئول حسابداری

 

سال 1377                     1379             3             حسابرسی                                حسابرس ارشد

 

سال 1378                     1382             3              صنایع شیرایران                        کارشناس مسئول

 

سال 1381                     1383             2              صنایع شیرایران پگاه زنجان         مدیرمالی  

 

سال 1384                                           6              صنایع شیرایران پگاه تهران         رئیس حسابداری 

 

 

 

 

 

مشخصات فردی

 

نام ونام خانوادگی:عباس ایمانی                 نام پدر : سلطانعلی          متولد :تهران

 

تاریخ تولد:12/24/1350                         شماره شناسنامه :    12772

 

فارغ التحصیل دانشگاه آزادتهران واحد مرکزی سال 1374

 

تلفن تماس 09124336954   و4724037-0229

 

محل سکونت 35کیلو متری اتوبان ساوه شهر جدید پرند فاز2