کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی احمد مرادطلب   

سوابق شغلی
  نقشه کش و کمک طراح
شرکت/سازمان: خدمات مهندسی ایران خودرو (ایسیکو)
از تاریخ: ارديبهشت 1384     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در ضمینه تاسیسات مکانیکی و برقی در این شرکت فعالیت دارم
  نقشه کش و کمک طراح
شرکت/سازمان: پژوهشکده مهندسی جهاد
از تاریخ: بهمن 1381     تا تاریخ: ارديبهشت 1384
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در ضمینه نقشه کشی و طراحی خطوط انتقال مواد و صنایع کشتارگاهی در این شرکت فعالیت داشته ام
  نقشه کش و کمک طراح
شرکت/سازمان: آساد صنعت
از تاریخ: شهريور 1379     تا تاریخ: اسفند 1380
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: در ضمینه نقشه کشی و طراحی خطوط انتقال مواد و خط رنگ در این شرکت فعالیت داشته ام
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
اسفند 1376 شهريور 1379 لیسانس مکانیک (گرایش نقشه کشی عمومی) دانشکده فنی تهران جنوب 16.8 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری