کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی هما احمدی   

سوابق شغلی
  مدیر پروژه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: ارديبهشت 1390
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: به صورت پروژه ای- پروژه های ارزیابی زیست محیطی
  مدیر گروه ارزیابی - عضو کمیته فنی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1385     تا تاریخ: فروردين 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
شرکت/سازمان:
از تاریخ: شهريور 1383     تا تاریخ: دي 1384
کشور: ایران  شهر: بهبهان

  مدیر پروزه یا کارشناس ارزیاب
شرکت/سازمان:
از تاریخ: ارديبهشت 1382     تا تاریخ: شهريور 1383
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  کارشناس gis
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1381     تا تاریخ: ارديبهشت 1382
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1379 بهمن 1381 فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست تهران کرج ایران
شهريور 1375 تير 1379 لیسانس مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست صنعتی اصفهان اصفهان ایران