کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی عالمه نعیمی   

سوابق شغلی
  پزشگ و مدرس دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشکده پزشکی دانشگاه هامبورگ ـ آلمان
از تاریخ: مهر 1375     تا تاریخ: تا کنون
کشور: آلمان  شهر: هامبورگ ـ آلمان
توضیحات: مدرس دانشکده پزشکی دانشگاه هامبورگ ـ آلمان. این دانشگاه دارای دو انستیتوی آموزشی است که به مطالعه ی پزشکی و انفورماتیک پزشکی می پردازند و نیز دارای یک انستیتوی تحقیقاتی است که پروژه هایی را در زمینه ی اختلالات قلبی،عروقی، اپیدمولوژی و سلامت عمومی، بیماری های عفونی و ایمنی شناسی، اختلالات متابولیک، غدد شناسی و غیره انجام می دهد.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری