کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی رضایی   

سوابق شغلی
  کارشناس شبکه
شرکت/سازمان: آیش شبکه
از تاریخ: مرداد 1384     تا تاریخ: بهمن 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس و مدیر سخت افزار
شرکت/سازمان: فراسو
از تاریخ: مرداد 1382     تا تاریخ: مرداد 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر ماشین آلات نساجی
شرکت/سازمان: ستاره رهنمون
از تاریخ: مرداد 1380     تا تاریخ: مرداد 1382
کشور: ایران  شهر: تهران

  مهندس سالن رنگرزی و تکمیل
شرکت/سازمان: ریسندگی و بافندگی ری
از تاریخ: مرداد 1379     تا تاریخ: تير 1380
کشور: ایران  شهر: تهران

  مربی آموزشگاه کامپیوتر
شرکت/سازمان: فراسو
از تاریخ: شهريور 1375     تا تاریخ: خرداد 1377
کشور: ایران  شهر: تهران

  تکنسین فنی
شرکت/سازمان: نساجی ری
از تاریخ: تير 1374     تا تاریخ: خرداد 1375
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مرداد 1377 بهمن 1380 فوق لیسانس مهندسی نساجی تهران 15.65 تهران ایران
شهريور 1373 بهمن 1376 لیسانس مهندسی کامپیوتر-بخت افزار اراک 16.20 اراک ایران
ارديبهشت 1372 آبان 1376 لیسانس مهندسی نساجی تهران 17.01 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری