کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی alireza hashemi   

سوابق شغلی
  o Brand Manager
شرکت/سازمان: • Uniliver Iran
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: تير 1386
کشور: ایران  شهر: tehran
توضیحات: • Shahmir Energy Company Distribution Representative( Lipton Tea )
  o Trade Monitoring Representative (TMR)
شرکت/سازمان: British American Tobacco (BAT/ Pars)
از تاریخ: آبان 1384     تا تاریخ: فروردين 1386
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: • o Trade Monitoring Representative (TMR)
  • Supervisor
شرکت/سازمان: • Grand Distribution Company (GDC / Al Aqili Group)
از تاریخ: فروردين 1383     تا تاریخ: ارديبهشت 1384
کشور: امارات متحده عربی  شهر: tehran
توضیحات: • Grand Distribution Company (GDC / Al Aqili Group)
  Distribution Representative
شرکت/سازمان: Towzi Gostar e Pegah
از تاریخ: آذر 1381     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: Tehran

  sales man
شرکت/سازمان: Aidin Company
از تاریخ: اسفند 1380     تا تاریخ: ارديبهشت 1381
کشور: ایران  شهر: tehran

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

Name: Alireza Hashemi

E-mail: ali_shape@yahoo.com

Personal Information

Date of Birth: 30-May-1975

Marital Status: Married

Health: Excellent

Education

High School – Graduated

Experience

05/2007– Present

·         Uniliver Iran

·         Shahmir Energy Company  Distribution Representative( Lipton Tea )  

o    Brand Manager

11/2006 -05\2007

·         Grand Distribution Company (GDC / Al Aqili Group)

o    Distribution Representative (D.R)

11/2005 – 11/2006

·         British American Tobacco (BAT/ Pars)

o    Trade Monitoring Representative (TMR)

 

12/2003 – 11/2005

·         Towzi Gostar e Pegah (P2)

o    Distribution Representative (DR)

 

06/2000 – 08/2001

·         Aidin Company

o    Salesman

Training Courses

  • Vogue Certificate

B.A.T / Iran

·          New Kent Certificate

B.A.T / Iran

·          Rothmans of Pall Mall Certificate

B.A.T / Iran

·          Pall Mall Certificate

B.A.T / Iran

·          Dunhill  Certificate

B.A.T / Iran

·          Basic Sailing Skills (B.S.S)

B.A.T / Iran

·          Product Knowledge (Tobacco )

G.D.C / Iran

·          Sales & Warehousing

G.D.C / Iran

·          Trade Marketing Basics

G.D.C / Iran