کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی فاطمه علیمددسلطانی   

سوابق شغلی
  کارشناس it
شرکت/سازمان: آپادانا
از تاریخ: تير 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرج

  کارمند it
شرکت/سازمان: آگاه
از تاریخ: آبان 1394     تا تاریخ: اسفند 1394
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدرس
شرکت/سازمان: آموزشگاه کاسپین
از تاریخ: خرداد 1394     تا تاریخ: مهر 1394
کشور: ایران  شهر: کرج

  پشتیبان سایت
شرکت/سازمان: آرمان روز آریا
از تاریخ: بهمن 1392     تا تاریخ: بهمن 1393
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 خرداد 1392 لیسانس کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی کاسپین 15.02 قزوین ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
آشنا با نرم افزارproteusوmatlabوcode vision