کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
محمد رضا آل اسحق
 لیسانس - کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر - گرایش نرم افزار

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی محبوبی   

سوابق شغلی
  مکانیک‌ماشین‌آلات
شرکت/سازمان: توسعه‌شبکهای‌صنعتی‌ایران
از تاریخ: آبان 1390     تا تاریخ: مرداد 1393
کشور: ایران  شهر: بندرامام‌خمینی
توضیحات: درشرکت‌توسعه‌ونگهداری‌شبکه‌های‌صنعتی‌ایران‌درشغل‌مکانیک‌ماشین‌آلات‌مشغول‌بکارشدم
  سرپرست‌تامین‌ونگهداری‌ماشین‌آلات
شرکت/سازمان: اوکسین‌صنعت
از تاریخ: فروردين 1387     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: بندرامام‌خمینی
توضیحات: درشرکت‌اوکسین‌صنعت‌بعنوان‌مکانیک‌ماشین‌الات‌صنعتی‌استخدام‌وسرپرست‌تامین‌ونگهداری‌شدم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری