کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی شیرین آبادی   

سوابق شغلی
  تولید کننده محتوا
شرکت/سازمان: وبسایت نابرو
از تاریخ: شهريور 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: به صورت دورکاری برای وبسایت نابرو در زمینه گردشگری تولید محتوا می کنم.
  تولید کننده محتوا
شرکت/سازمان: وبسایت نابرو
از تاریخ: شهريور 1398     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: به صورت دورکاری برای وبسایت نابرو در زمینه گردشگری تولید محتوا می کنم.
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1391 شهريور 1393 فوق لیسانس برنامه ریزی رفاه اجتماعی علامه طباطبایی 16.57 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری