کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی مصطفی هاشمی   

سوابق شغلی
  تعمیر ماشین های اداری
شرکت/سازمان: پارت پرینتر جنوب
از تاریخ: خرداد 1395     تا تاریخ: ارديبهشت 1398
کشور: ایران  شهر:

  تعمیر ماشین های اداری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: اسفند 1392     تا تاریخ: ارديبهشت 1395
کشور: ایران  شهر:

  کمک نقشه بردار
شرکت/سازمان: ژئوفیزیک دانا انرژی
از تاریخ: اسفند 1391     تا تاریخ: ارديبهشت 1392
کشور: ایران  شهر:

  طراحی
شرکت/سازمان: چاپخانه مهسا
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: آذر 1390
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 تير 1390 لیسانس کامپیوتر/نرم افزار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری