کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی امیر علی دلال اطمینان   

سوابق شغلی
  مدیر مالی
شرکت/سازمان: پروژه بلند مرتیه سازی میلان
از تاریخ: فروردين 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: تجربیات مهم کاری: سیستم های بهای تمام شده. مدیریت اجرایی و نظارت بر پیش رفت عملیات. مشاور مالی درآمد و هدفمند کردن هزینه ها و سرمایه گذاری. تسلط بر متون قرارداد و بار حقوقی مفاد قرارداد. آشنایی با نرم افزارهای: حسابداری نوسا .حسابداری همکاران سیستم. حسابداری هلو. حضور و غیاب وینکارت شرکت علم و صنعت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 تير 1397 لیسانس حسابداری صنعتی علمی کاربردی واحد تحقیقات صنعتی ایران تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری