کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی delta salami   

سوابق شغلی
  تکنسین برق
شرکت/سازمان: دینامیک
از تاریخ: تير 1378     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تبریز
توضیحات: انجام و مشاوره در پروژه های دانشجویی و صنعتی اتوماسیون صنعتی و تعمیر دستگاههای الکترونیکی تهیه ، نصب و تعمیر (Drive- PLC - UPS- CNC - AC&DC MOTOR)
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1383 تير 1388 لیسانس برق mst 15.5 tabriz ایران