کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی aram akbari   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 خرداد 1389 فوق لیسانس محیط زیست-آلودگیهای محیط زیست علوم وتحقیقات خوزستان اهواز ایران
مهر 1380 خرداد 1384 لیسانس مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست آزاد اسلامی- واحد اهواز 15.59 اهواز ایران
مهر 1374 خرداد 1378 دیپلم علوم تجربی مدرسه فرزانگان(تیز هوشان) 17.28 اهواز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

سوابق پژوهشی

 

عنوان پایان نامه کارشناسی:

کاربرد نانو تکنولوژی در منابع طبیعی و اثرات آن بر محیط زیست

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

شناسایی و طبقه بندی مواد شیمیایی موجود در انبارهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مستقر در آغاجاری

 

 

 

 

 

 

فهرست مقالات علمی ارائه شده در مجامع علمی و مجلات داخلی:

 

ردیف

عنوان مقاله

نام همایش یا مجله

تاریخ

1

کاربردهای نانو فیلتراسیون و نقش نانو تکنولوژی در تصفیه آب

چهارمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

1387

2

ارائه روشی برای مدیریت ریسک مواد شیمیایی مطالعه موردی انبارهای شرکت نفت مستقر در منطقه آغاجاری

چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست دانشگاه تهران

1389

3

ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی مواد شیمیایی مطالعه موردی انبارهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

مجله علمی- ترویجی رسام

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1389