کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مریم سادات مشیریان   

سوابق شغلی
  مدیرعامل شرکت سامان گسترپارسیس
شرکت/سازمان: آینده سازان سامان گسترپارسیس
از تاریخ: فروردين 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: شرکت خدمات کارت دندانپزشکی ورفاهی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1398 دانشجو دکترا دکترای آمارریاضی آزاد مشهد ایران
مهر 1393 اسفند 1397 فوق لیسانس رشته آمارریاضی ازاد مشهد ایران
مهر 1386 بهمن 1391 لیسانس رشته آمارریاضی ازاد مشهد ایران
مهر 1383 بهمن 1386 فوق دیپلم رشته سخت افزارکامپیوتر علمی کاربردی مشهد ایران
مهر 1380 بهمن 1384 لیسانس پرستاری ناتمام ازاد شیروان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری