کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ایوب ناصری   

سوابق شغلی
  مدرس درس والیبال تخصصی دانشجویان تربیت بدنی - مدرس تربیت بدنی عمومی - مربی فوتبال والیبال و اماد گی جسمانی -
شرکت/سازمان: دانشگاه
از تاریخ: مرداد 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرمانشاه

  کارشناس ورزش در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه
از تاریخ: فروردين 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کرمانشاه

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1382 آبان 1386 لیسانس لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی رازی کرمانشاه ایران