کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی بهنوش باردل   

سوابق شغلی
  مشاور
شرکت/سازمان: شرکت مهندسی هیوا
از تاریخ: بهمن 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: پاره وقت
  مدیر تحقیق و توسعه
شرکت/سازمان: شرکت محسن
از تاریخ: آبان 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

  مدیر کنترل کیفیت-تضمین کیفیت-مدیر تحقیق و توسعه
شرکت/سازمان: شرکت شهد وینا
از تاریخ: فروردين 1383     تا تاریخ: شهريور 1386
کشور: ایران  شهر: کرمانشاه

  مسئول فنی
شرکت/سازمان: شرکت هدیه درخشنده هگمتان
از تاریخ: فروردين 1382     تا تاریخ: شهريور 1382
کشور: ایران  شهر: همدان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1378 اسفند 1381 لیسانس مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی ارومیه 52/17 ارومیه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری