کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی شهرام بهروزی   

سوابق شغلی
  کارشناس کشاورزی
شرکت/سازمان: شرکت بیمه محصولات کشاورزی ایمن کشاورز سهند مراغه
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: مهر 1390
کشور: ایران  شهر: مراغه
توضیحات: بازدید از باغات- ثبت بیمه نامه در سیستم سابکا و مالی- کار با دستگاه GPS و نرم افزار MapSource
  مدیر و مسئول فنی شعبه مراغه شرکت گیاه و خاک سالم
شرکت/سازمان: شرکت گیاه و خاک سالم
از تاریخ: مرداد 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مراغه

  آنالیز آماری طرح آزمایشات کشاورزی پژوهش های علمی
شرکت/سازمان: دانشگاه تهران- دانشگاه آزاد واحد کرج
از تاریخ: آذر 1388     تا تاریخ: دي 1390
کشور: ایران  شهر: کرج

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 بهمن 1389 فوق لیسانس علوم باغبانی - فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت دانشگاه تهران 18 کرج ایران
مهر 1384 تير 1386 لیسانس مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی دانشگاه مراغه 18.36 مراغه ایران
مهر 1382 مهر 1384 فوق دیپلم تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه تبریز 17.72 مراغه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری