کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی بهزاد فلاحی سیچانی   

سوابق شغلی
  معمار و مرمت گر
شرکت/سازمان: آستانه
از تاریخ: فروردين 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان
توضیحات: طرح معماری و معماری داخلی طرح مرمت و احیا - طرح حریم و ثبت بنای تاریخی - مرمت بناهای تاریخی
  طراح معماری و مجری ساختمان
شرکت/سازمان: بنیان - صف
از تاریخ: فروردين 1381     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1372 بهمن 1379 فوق لیسانس معماری و شهرسازی هنر تهران 16/5 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری