کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی عباس توسلی   

سوابق شغلی
  مجری - پژوهشگر
شرکت/سازمان: جهاد دانشگاهی مازندران
از تاریخ: شهريور 1390     تا تاریخ: شهريور 1393
کشور: ایران  شهر: ساری
توضیحات: به عنوان مجری و همکار طرح پژوهشی در چندین پروژه تحقیقاتی
  کارشناس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: آزمایشگاه خوراک دام (دامپزشکی)
از تاریخ: آبان 1389     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: کارشناس آزمایشگاه (کنترل کیفی خوراک دام
  کارشناس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: آزمایشگاه تشخیص طبی
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: مهر 1388
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات:  به عنوان کارشناس مسئول بخش بیوشیمی سه ماه همکاری با آزمایشگاه تشخیص طبی
  کارشناس آزمایشگاه
شرکت/سازمان: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، دارویی و بهداشتی مشهد
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: تير 1388
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: دو سال طرح نیروی انسانی در آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی، دارویی و بهداشتی معاونت غذا و داروی علوم پزشکی مشهد
  مربی دانشگاه
شرکت/سازمان: دانشگاه پیام نور
از تاریخ: آذر 1385     تا تاریخ: تير 1386
کشور: ایران  شهر: تربت حیدریه
توضیحات: یک ترم تدریس بیوشیمی در دانشگاه پیام نور تربت حیدریه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1382 آذر 1385 فوق لیسانس کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی علوم پزشکی جندی شاپور 16.9 اهواز ایران
مهر 1377 مرداد 1379 لیسانس کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی تبریز 15.2 تبریز ایران
مهر 1375 مرداد 1377 فوق دیپلم کاردانی دامپزشکی فردوسی 15.68 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری