کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی آرتا آرام   

سوابق شغلی
  سوابق شغلی ندارم
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1362     تا تاریخ: فروردين 1369
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1382 شهريور 1387 دکترا جنگلداری- ژنتیک جنگل آزاد واحد علوم و تحقیقات 75/18 تهران ایران
مهر 1380 مهر 1382 فوق لیسانس جنگلداری تربیت مدرس 80/18 نور ایران
مهر 1375 شهريور 1380 لیسانس جنگلداری مازندران ساری ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

عناوین مقاله های نوشته شده:

1- «Using morphological traits for identification of Populus nigra clones» در بیست و سومین نشست کمیسیون بین المللی صنوبر  (IPC)که اکتبر 2008 در چین برگزار شد؛ پذیرفته و به صورت پوستر ارائه شد.

2- «بررسی رفتار رویشی کلن های صنوبر در یک فصـل رشد» در دومین همایش ملی صنـوبر و اهمیت آن در زراعت چوب، ارائـه گردید

3- «استـفاده از صفات مورفولوژیکی برگ برای تمایز توده های Populus nigra» گواهی چاپ در  فصلنامه علمی- پژوهشی «تحقیقات جنگل و صنوبر ایـران» را اخـذ کرده است

4- «مدیریت پایدار جنگل» چاپ شده در مجله سیمای محیط

عناوین مقاله های در حال نگارش:

 1- «استفاده از نشانگرهای مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیـکی تـوده های Populus nigra» 

2- «استفاده از صفـات مورفولوژیـکی بـرگ برای تمایز توده های Populus alba» 

 3- «بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات مورفولوژیکی و رویشی گونه های Populus nigra و alba  Populus بر عملکرد این گونه ها»