کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی daltanha sattari   

سوابق شغلی
  طراحی فرستنده های رادیویی و سخت افزار
شرکت/سازمان:
از تاریخ: ارديبهشت 1381     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  پروژه راه اندازی و بررسی آنتن های اکتیو
شرکت/سازمان:
از تاریخ: بهمن 1378     تا تاریخ: فروردين 1380
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1389 دانشجو دکترا دکتری پیوسته در ترکیه گرایش کامپیوتر Boğaziçi Üniversitesi ترکیه
شهريور 1384 مرداد 1387 لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار آزاد ایران
شهريور 1378 مرداد 1383 لیسانس مهندسی مخابرات ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری