کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی حسام عزت ابادی پور   

سوابق شغلی
  کارشناس و پژوهشگر گروه مدیریت و تشکیلات دفتر مطالعات اقتصادی و بودجه
شرکت/سازمان: مرکز پژوهشهای مجلس
از تاریخ: خرداد 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس منابع انسانی
شرکت/سازمان: موسسه نوین دانشمند
از تاریخ: خرداد 1391     تا تاریخ: شهريور 1393
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیر داخلی
شرکت/سازمان: کترینگ ضیافت
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: ارديبهشت 1391
کشور: ایران  شهر: تهران

  بازرس نهایی کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: کارخانه الیاژ
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: آبان 1386
کشور: ایران  شهر: شهریار
توضیحات: برای تحصیل از کار فارغ شدم
  کارگر بخش تولید
شرکت/سازمان: یخچال سازی فیلور
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: بهمن 1384
کشور: ایران  شهر: تهران(سعید اباد)
توضیحات: بدلیل اینکه کارگر پیمانی (شرکتی) بودیم نزدیک به عید اخراج شدیم
  کارگر بخش تولید
شرکت/سازمان: کارخانه الیاژ
از تاریخ: تير 1383     تا تاریخ: خرداد 1384
کشور: ایران  شهر: شهریار
توضیحات: کارگر بخش ریخته گری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 دانشجو دکترا مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری 18.40 تهران ایران
مهر 1390 خرداد 1392 فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری 19.13 تهران ایران
مهر 1388 تير 1390 لیسانس مدیریت بازرگانی راهبرد شمال 19.25 رشت ایران
مهر 1386 تير 1388 فوق دیپلم مدیریت بازرگانی طبرستان 18.00 چالوس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

توانمندی و مهارت های فنی اجرایی:

-         خط مشی­گذاری

-         تشکیلات و روشهای سازمانی

-         کانون ارزیابی (Assessment Center)

-         بهداشت، ایمنی و محیط (HSE)

-         نیازسنجی آموزشی و آموزش

-         منابع انسانی

-         تطبیق شغل و شاغل

-         فرایند گزینش و استخدام شایسته محور

-         برنامه توسعه فردی (IDP)

-         ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA)

-         تهیه الگوی شایستگی مشاغل