کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی منصوره انتصار فومنی   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: خصوصی
از تاریخ: ارديبهشت 1394     تا تاریخ: اسفند 1394
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدرس
شرکت/سازمان: دانشگاه
از تاریخ: مهر 1392     تا تاریخ: تير 1395
کشور: ایران  شهر: زنجان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 شهريور 1391 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی ازاد ١٧.٧٥ زنجان ایران
مهر 1380 تير 1385 لیسانس حسابداری پیام نور ١٢.٧٢ زنجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری