کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مهدی سلمان ماهینی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 شهريور 1389 فوق لیسانس شیمی گرایش شیمی فیزیک امام حسین (ع) 16.47 تهران ایران
مهر 1383 تير 1387 لیسانس شیمی گرایش شیمی کاربردی آزاد واحد تهران مرکزی 18.25 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

مشخصات پژوهشی:

- ارائه مقاله تحت عنوان "مطالعۀ نظری بر روی نمودارهای P-V-Tبرای گازهای مختلف با به کارگیری معادلۀ واندروالس" در سومین همایش سراسری شیمی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین خرداد 1386

- ارائه مقاله تحت عنوان Formulation of L-Gel and investigation of its nerve agent simulant decontamination reactionدر همایش شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان مهر 1389

- چاپ مقاله تحت عنوان "فرمولاسیون ژل رفع‌آلودگیL-Gel و بررسی واکنش رفع‌آلودگی ترکیبات شبه خردل توسط جزء فعال آن (اوکسون)" در مجله علمی – پژوهشی علوم و فناوریهای پدافند نوین 1390

- چاپ مقاله ISI تحت عنوان  L-Gel formulation and decontamination reaction of its active ingredient (oxone) against mustard and VX nerve agent simulants” در مجله علمی – پژوهشی Phosphorous, Sulfur, and silicon سال 2011

دوره های آموزشی گذرانده شده:

- دوره کارآموزی در بخش شیمی موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی (حصارک کرج)  ( 3 ماه، سال 1387)

- دوره آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) در دانشگاه جامع امام حسین (ع)    (60 ساعت، سال 1389)