کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی فاطمه مهدوی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1384 شهريور 1386 فوق لیسانس علوم مرتعداری تهران 17.8 کرج ایران
شهريور 1374 شهريور 1378 لیسانس منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری یزد 16.86 یزد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مدیریت بر پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی زرند ساوه) نمره 8/19 .

 1- سوابق فعالیتهای اجرایی و مدیریتی:

1- کارشناس گروه مرتعداری - دفتر فنی مرتع (بهمن 79 تاکنون) 2- عضویت در دبیرخانه مرکزی طرح ملی تعادل دام و مرتع (83-80) 3- کارشناس مسئول آمار دفتر فنی مرتع (به مدت 2 سال) 4- عضویت در شورای اطلاع رسانی حوزه معاونت فنی سازمان (یکسال) 5- ناظر طرح تعیین ارزش رجحانی و تولید گیاهان مرتعی (85 تاکنون) 5- ناظر طرح تعیین ضوابط و معیارهای شایستگی مرتع مجری دانشکده منابع طبیعی کرج (83-87) 6- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 7- عضو انجمن مرتعداری ایران

 2- پژوهش ها، کتب و نشریات (تالیفات) :

1- ضوابط و شرایط بهره‌برداری صحیح از مرتع به منظور چرای دام 2-نقش بهره‌برداران دراجرای طرح تعادل دام ومرتع3- طرح مرتعداری- الگوی موفق در مدیریت مراتع 4- نقش دیمزارهای کم بازده در تولید علوفه 5- راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی بر مراتع 6- روشهای جمع آوری آب باران (ذخیره نزولات آسمانی) 7- بررسی نظرات مجریان طرحهای مرتعداری بمنظور استفاده در برنامه‌ریزی مدیریت مرتع 8- گزارش بررسی وضعیت کنونی ناظرین و نظارت بر طرحهای مرتعداری- 9- سیمای کلی مراتع کشور - 10- استفاده بهینه از مرتع با پراکنش صحیح دام - 11- واحدهای بهره‌برداری مطلوب در مرتع - 12- ظرفیت مرتع و لزوم رعایت آن، 13- نحوه چرای دام در مرتع ، 14- تدوین کتاب مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت مراتع مناطق خشک، 15- تدوین و تالیف کتاب سیاستهای مرتعداری در ایران

 3- مقالات

1-   بررسی تاثیر نوسان بارندگی بر میزان تولید و ظرفیت مراتع استانهای یزد و سیستان و بلوچستان در شماره 63 مجله جنگل و مرتع.

2-  بررسی میزان شناخت مجریان طرحهای مرتعداری از مفاهیم مرتعداری و اهداف پروژه‌های اصلاحی و احیایی مراتع - در شماره 66 مجله جنگل و مرتع

3- ارزیابی و بررسی نظرات مجریان طرحهای مرتعداری ، ارائه شفاهی در اولین جشنواره ملی مرتع و مرتعداری

4- ارزیابی و بررسی نظرات مجریان طرحهای مرتعداری پیرامون محورهای مهم تعادل دام و مرتع ، مجله جنگل و مرتع شماره 72و 73 - سال 86

5- بررسی نظرات مجریان طرحهای مرتعداری به منظور استفاده در برنامه‌ریزی مدیریت مرتع، مجله جنگل و مرتع شماره 75 - سال 1386

6- نظارت بر طرحهای مرتعداری و ضرورت بکارگیری کارشناسان عضو نظام مهندسی ، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی ، شماره 16- سال 86

7+ نقش مراتع در ترسیب کربن، چاپ در مجله جنگل و مرتع 87

8-بررسی تاثیر تراکم کاشت آتریپلکس لنتی فرمیس بر میزان ترسیب کربن و مقایسه آن با تراکم کاشت این گونه در طرحهای مرتعداری، ارائه به مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد- 87

4- شرکت در دوره های آموزشی :

(مراکز آموزش وزارت جهادکشاورزی در تهران و شهرستانها و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری)

1-تهیه طرحهای مرتعداری 2- شناسائی گیاهان مرتعی 3- قوانین و مقررات منابع‌طبیعی 4- اصول توسعه پوشش گیاهی در مناطق خشک 5- زبان انگلیسی ترم اول 6- مدیریت آموزش کارکنان 7- توسعه پایدار منابع‌طبیعی با تاکید بر عوامل اقتصادی و اجتماعی 8- اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 9- رابطه دام و مرتع 10- اقتصاد مرتع 11- برنامه‌ریزی طرحهای منابع‌طبیعی 12- ارزیابی طرحهای مرتعداری

تدریس:

آموزش بهره برداران و مجریان طرح تعادل دام و مرتع 16/6/83 - مرکز آموزش عالی باغین کرمان

 سوابق کارهای مشاوره ای:

·        همکاری با بخش خصوصی (مطالعات پوشش گیاهی، تهیه طرح مرتعداری،نظارت طرح های مرتعداری، فیزیوگرافی)

·        بررسی نظرات مجریان طرحهای مرتعداری به منظور استفاده در برنامه ریزی مدیریت مراتع فروردین 84 - شرکت برنامه ریزان اعداد و ارقام

·        همکاری با شرکت سامان آب سرزمین در بررسی و نظارت بر طرحهای مرتعداری  

5-13- آشنایی با GPS و کاربرد آن 14- مبانی کامپیوتر15- آشنایی با سیستم عامل Dos -16- Excel         17- Word-18- Power point 19- Access 20- اینترنت21- توسعه مناطق خشک و هستانی22- ارزش های زیست محیطی مراتع23- آبهای زیر زمینی و کاربرد آن در آبخیزداری منطقه