کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی جلال پورفخیمی ابرقویی   

سوابق شغلی
  مسئول انفورماتیک
شرکت/سازمان: شرکت فراورده های نسوز ایران
از تاریخ: ارديبهشت 1386     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مبارکه -اصفهان

  مسئول انبار
شرکت/سازمان: شرکت فراورده های نسوز ایران
از تاریخ: مهر 1384     تا تاریخ: ارديبهشت 1386
کشور: ایران  شهر: مبارکه -اصفهان

  مسئول کالیبراسیون
شرکت/سازمان: شرکت فراورده های نسوز ایران
از تاریخ: شهريور 1381     تا تاریخ: مهر 1384
کشور: ایران  شهر: مبارکه -اصفهان

  مسئول ایزو
شرکت/سازمان: شرکت فراورده های نسوز ایران
از تاریخ: آذر 1377     تا تاریخ: شهريور 1381
کشور: ایران  شهر: مبارکه -اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1379 شهريور 1384 لیسانس آزاد اسلامی واحد مبارکه 13.72 مبارکه - اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری