کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی a g   

سوابق شغلی
  مسئول آزمایشگاه مواد مهندسی
شرکت/سازمان: دانشگاه علم و صنعت
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: تير 1386
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: انجام و تدریس متالوگرافی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1387 مهر 1390 فوق لیسانس مهندسی مواد - سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی 18/29 کرج ایران
شهريور 1381 تير 1385 لیسانس مهندسی مواد - متالورژی صنعتی صنعتی امیر کبیر 15/20 تهران ایران