کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی حسن قلی زاده   

سوابق شغلی
  مدیر بخش وب و نرم افزار
شرکت/سازمان: آرمان
از تاریخ: مهر 1395     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  رییس اداره طراحی توسعه ونگهداری سامانه های نرم افزاری
شرکت/سازمان: حفاری شمال
از تاریخ: خرداد 1394     تا تاریخ: مهر 1395
کشور: ایران  شهر: تهران

  سرپرست واحد طراحی توسعه و نگهداری سامانه های نرم افزاری
شرکت/سازمان: حفاری شمال
از تاریخ: مهر 1393     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر:

  مدیر پروژه و توسعه دهنده نرم افزار ارشد
شرکت/سازمان: حفاری شمال
از تاریخ: فروردين 1389     تا تاریخ: مهر 1393
کشور: ایران  شهر:

  برنامه نویسی پروژه ای
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1380     تا تاریخ: فروردين 1389
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: C#,ASP.NET,VB.NET,PHP,MYSQL,SQL Server,Access
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1380 شهريور 1383 فوق دیپلم نرم افزار آزاد کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
۰۹۱۲۸۷۶۵۴۸۹