کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی فاطمه نوری   

سوابق شغلی
  کارورزاداره کشاورزی
شرکت/سازمان: شرکت پردیس
از تاریخ: آذر 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: زواره
توضیحات: آشنا به برنامه gisونرم افزاراتوکدو کار با امور رایانه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آذر 1390 بهمن 1390 بدون محدودیت کمک پرستاری نظام پرستاری اصفهان ایران
مرداد 1389 شهريور 1389 دیپلم کارمند دبیر خانه ایران
تير 1389 مرداد 1389 دیپلم اتوکد ایران
خرداد 1389 مرداد 1389 دیپلم کارمند امور اداری ایران
شهريور 1386 خرداد 1388 لیسانس مرتع و آبخیز داری shiraz ایران
مهر 1384 خرداد 1386 فوق دیپلم مرتع و آبخیز داری ferdosi mashhad ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
dh