کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی هادی علی شیرزاده   

سوابق شغلی
  مدرس
شرکت/سازمان: مجتمع فنی پارسه
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: ارديبهشت 1392
کشور: ایران  شهر: خدابنده
توضیحات: خدابنده بزینه رود
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 تير 1394 لیسانس کارشناسی جهاد دانشگاهی تهران ۳ ۱۵.۸۹ شهریار صفادشت ایران
مهر 1389 تير 1391 فوق دیپلم کاردانی جهاد دانشگاهی ملایر ۱۵.۶۸ همدان ملایر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری