کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی حمیدرضا پاکپورحاجی ها   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 شهريور 1389 لیسانس مهندسی نرم افزار ایران
بهمن 1384 شهريور 1386 فوق دیپلم نرم افزار آزاد تبریز 17.00 تبریز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

Expert Software Engineering

Dominance Delphi programming Perform Different Projects

Dominance Sharepoint 2007&2010  Desing & Implementation

Familiar To  C#.NET, HTML,sharepoint desingner , infopath,SQLserver 2005&2008

                         ASP.NET , VB.NET , MATLAB,NETWORKING AND etc.

2 Work Experience Sharepoint Technology

3 Work Experience Software Programmer

 

  (HumanResourceManagementSystem) نرم افزار مدیریت منابع انسانی
   نرم افزار رزومه الکترونیکی(e.Resume)
   نرم افزار حقوق و دستمزد (Salary)
   پرتال مدیریت و کنترل پروژه ها (Projects Management With Sharepoint Technology)
   و انجام سایر پروژه های دیگر