کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی حسن جولائی   

سوابق شغلی
  یروی مستقر در واحد فنآوری اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان
شرکت/سازمان: نگین رایانه الماس خراسان
از تاریخ: دي 1390     تا تاریخ: اسفند 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: نیروی مستقر در واحد فنآوری اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جهت انجام امور پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم‌ها از طرف شرکت نگین رایانه الماس خراسان به مدت ۳ ماه ازتاریخ ۱۰/۱۳۹۰ الی ۱۲/۱۳۹۰(
  مسئول پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم‌های کامپیوتری و شبکه
شرکت/سازمان: شرکت پویا باطری خاوران
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: خرداد 1389
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات:  مسئول پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم‌های کامپیوتری و شبکه در شرکت پویا باطری خاوران به مدت 2 سال و 2 ماه از تاریخ 2/1387 الی 3/1389 (علت قطع همکاری : اتمام قرارداد)
  مسئول آی‌تی و کارشناس فنآوری اطلاعات
شرکت/سازمان: شرکت صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: آذر 1390
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات: مسئول آی‌تی و کارشناس فنآوری اطلاعات در شرکت صنایع تولیدی نیرو گستران خراسان به مدت ۳ سال و ۸ ماه از تاریخ 2/۱۳۸۷ الی 9/1390 (علت قطع همکاری: عدم پرداخت به موقع حقوق، آلودگی ناشی از سرب)
   مسئول پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم‌های کامپیوتری و شبکه
شرکت/سازمان: شرکت بازرگانی بیناس کالا
از تاریخ: خرداد 1383     تا تاریخ: شهريور 1386
کشور: ایران  شهر: مشهد
توضیحات:  مسئول پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم‌های کامپیوتری و شبکه در شرکت بازرگانی بیناس کالا به مدت ۳ سال و 4 ماه از تاریخ 3/1383 الی 6/1386 (علت قطع همکاری: ساعت کاری بالا، حقوق کم)
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 دي 1391 فوق دیپلم فنآوری اطلاعات وارتباطات جامع علمی و کاربردی 16.01 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری