کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مریم هاشمی گازار   

سوابق شغلی
  کارشناس معاونت صنایع دستی استان
شرکت/سازمان: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
از تاریخ: تير 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: بیرجند
توضیحات: کارشناس بازرگانی
  عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
شرکت/سازمان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
از تاریخ: دي 1392     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: بیرجند

  عضو انجمن مهندسی آبخیزداری ایران
شرکت/سازمان: انجمن مهندسی آبخیزداری ایران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: -
توضیحات: -
  عضو انجمن مرتعداری ایران
شرکت/سازمان: انجمن مرتعداری ایران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: -
توضیحات: -
  کارشناس دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی
شرکت/سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور
از تاریخ: خرداد 1383     تا تاریخ: اسفند 1389
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: -
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1392 دي 1394 فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی- مرتعداری بیرجند 18.5 بیرجند ایران
مهر 1390 تير 1392 لیسانس مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری بیرجند بیرجند ایران
مهر 1380 مهر 1382 فوق دیپلم منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری بیرجند بیرجند ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری