کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی احمد نصریان   

سوابق شغلی
  مهندس ناظر
شرکت/سازمان: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان
از تاریخ: شهريور 1388     تا تاریخ: فروردين 1389
کشور: ایران  شهر: مشهد-درگز-کلات

  کارشناس مهندسی برق
شرکت/سازمان: سما صنعت خراسان
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1382 خرداد 1388 لیسانس مهندسی برق-قدرت فردوسی مشهد مشهد ایران