کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی علی مظفر   

سوابق شغلی
  رئیس واحد احیاء خط 2 تولید
شرکت/سازمان: مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل
از تاریخ: خرداد 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: بندرعباس

  رئیس کارگاه ریخت ومیله گذاری آند
شرکت/سازمان: مجتمع آلومینیوم هرمزگان
از تاریخ: فروردين 1388     تا تاریخ: ارديبهشت 1391
کشور: ایران  شهر: بندرعباس

  مسئول شیفت کارگاه ریخت ومیله گذاری آند
شرکت/سازمان: شرکت آلومینیوم المهدی
از تاریخ: آبان 1382     تا تاریخ: اسفند 1387
کشور: ایران  شهر: بندرعباس

  کاردان
شرکت/سازمان: شرکت پروفیل وصنایع رنگ پودری آسمان بندر
از تاریخ: مهر 1381     تا تاریخ: مرداد 1382
کشور: ایران  شهر: بندرغباس

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1383 تير 1386 لیسانس متالورژی 14.86 ایران
مهر 1376 شهريور 1379 فوق دیپلم کاردان فنی مواد 16.10 ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری