کارگروههای عمومی
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی ایمان دهقان   

سوابق شغلی
  مدیر فروش شرکت دارویی ارس بازار.دفتر مشهد
شرکت/سازمان: شرکت دارویی ارس بازار
از تاریخ: خرداد 1387     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: مشهد

  تدریس میکروبیولوزی دانشگاه ازاد فردوس
شرکت/سازمان: دانشگاه ازاد واحد فردوس
از تاریخ: دي 1386     تا تاریخ: تير 1387
کشور: ایران  شهر: فردوس خراسان جنوبی

  دامپزشک و مسئول فنی مجتمع دامداران اسلامیه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آذر 1386     تا تاریخ: خرداد 1387
کشور: ایران  شهر: اسلامیه.فردوس

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری