کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی ایرج شهبازی نژاد   

سوابق شغلی
  کارشناس فروش
شرکت/سازمان: تحسین ارا
از تاریخ: ارديبهشت 1390     تا تاریخ: آذر 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  انجام چند پروژه دانشجویی
شرکت/سازمان: .
از تاریخ: ارديبهشت 1389     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  تکنسین تعمیرات برد الکترونیکی
شرکت/سازمان: کارخانه سراب بافت
از تاریخ: تير 1388     تا تاریخ: شهريور 1388
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 شهريور 1388 لیسانس برق الکترونیک غیرانتفاعی امل 16.61 امل ایران
شهريور 1383 بهمن 1385 فوق دیپلم برق الکترونیک غیرانتفاعی امل 14.68 امل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری