کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی جلال جلالی   

سوابق شغلی
  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: ریل کام راهبر
از تاریخ: ارديبهشت 1396     تا تاریخ: آبان 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

  طراح و برنامه نویس
شرکت/سازمان: شرکت فراتک آمارد
از تاریخ: آبان 1391     تا تاریخ: ارديبهشت 1395
کشور: ایران  شهر: آمل

  مدرس الکترونیک
شرکت/سازمان: دانشگاه های شمال کشور
از تاریخ: مهر 1390     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر: استان مازندران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
بهمن 1392 بهمن 1394 فوق لیسانس برق - الکترونیک ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری