کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی میلاد جلالی   

سوابق شغلی
  ناظر برق ساختمان
شرکت/سازمان: بلندطبقه(دانشگاه آزاد اسلامی)، شخصی
از تاریخ: آبان 1391     تا تاریخ: فروردين 1396
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: توانایی کار تیمی و گروهی، توانایی در محیطهای پرتحرک، پویا و فشرده، برخورداری از مهارتهای گفتاری و نوشتاری قوی، دارای مهارتهای ارتباطی قوی و تسلط بر دانش مدیریت عمومی و بازاریابی. طراحی و نظارت بر پروژه های برقی ساختمان های تجاری و مسکونی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
دي 1391 شهريور 1394 فوق لیسانس مدیریت بازرگانی_بیمه دانشگاه آزاد اسلامی 15/56 رشت ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری