کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی الهام کریمایی   

سوابق شغلی
  کارآموزی
شرکت/سازمان: شهرداری منطقه 6 کرج
از تاریخ: تير 1387     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: کرج

  نقشه کشی
شرکت/سازمان: مینا بتن
از تاریخ: آذر 1383     تا تاریخ: خرداد 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 خرداد 1388 لیسانس معماری سراسری اردبیل ایران
مهر 1381 آبان 1383 فوق دیپلم معماری آزاد واحد سنندج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
علاقممند و فعال در زمینه طراحی معماری ، نقشه کشی