کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی مرضیه کاظم پور   

سوابق شغلی
  کمیته اجرایی
شرکت/سازمان: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی نهال و بذر
از تاریخ: مرداد 1387     تا تاریخ: شهريور 1387
کشور: ایران  شهر: کرج
توضیحات: مسئول امور رایانه ای و دفتری.
  مسئول تهیه سفارش و تهیه کتاب
شرکت/سازمان: موسسه اطلاع رسانی نو اندیش
از تاریخ: شهريور 1386     تا تاریخ: آذر 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارآموز
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1383     تا تاریخ: اسفند 1385
کشور: ایران  شهر: تهران- کرج
توضیحات: دوره های کارآموزی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی- کتابخانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی وزارت کشاورزی- کتابخانه موسسه تهیه نهال و بذر وزارت کشاورزی- کتابخانه مواد و انرژی وزرات علوم و تحقیقات به صورت دوره ای
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1382 اسفند 1385 لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی شاهد 18/61 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری